Login

CU-MAR 2019

Case-Based Approach in Internal Medicine

King Chulalongkorn Memorial Hospital

CU-MAR 2019

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 38 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภารกิจ (Mission)

การอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้นประจำปีมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 38 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม

สารจากหัวหน้าภาควิชา

สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ อายุรแพทย์ที่รัก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปี รุ่นที่กำลังศึกษาอยู่นับแล้วเป็นรุ่นที่ 46 ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมนั้น เนื่องจากศาสตร์ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางอายุรศาสตร์ที่มากมายเหมือนทะเลกว้าง การจัดประชุมวิชาการประจำปีจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ ในการที่จะฟื้นฟูวิชาการให้ทันสมัย ย่อยให้กระชับ เพื่อนำไปใช้ได้จริง ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรม และพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมด้วย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ มาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากรในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปเป็นสากล ในปีนี้ก็เช่นกัน เราได้จัดให้มีการประชุมวิชาการที่มีเนื้อหาสำคัญทางอายุรศาสตร์อย่างกว้าง ขวาง และมีจุดเด่น คือ เน้นกลเม็ดเคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วย มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่อง ที่คัดสรรแล้วว่าจำเป็นสำหรับการเป็นอายุรแพทย์ที่ดีในยุคสมัยปัจจุบัน ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 นี้ ผมไม่อยากให้ท่านพลาดงานประชุมของเราที่ตั้งใจจัดขึ้นมาอย่างดี เพราะมีจำนวนจำกัดครับ

ด้วยความรักและปรารถนาดี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

(Step-by-Step Guide)

ขั้นที่ 1 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CU-MAR (Step One: Learn More about CU-MAR)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มก่อตั้งและได้เปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ส่วนงานการเรียนการสอนของภาควิชาอายุรศาสตร์ เริ่มต้นเมื่อนักศึกษาแพทย์ขึ้นมาปฏิบัติงานทางคลินิก ณ แผนกอายุรกรรมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2493 นอกจากนี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังเป็นผู้นำในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบันนับแล้วเป็นรุ่นที่ 46

การจัดประชุมวิชาการประจำปีมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอบรม และช่วยพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมด้วย การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ถูกจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 38 โดยทุกๆปีจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ในระดับประเทศและได้รับการยอมรับทั่วไปในระดับนานาชาติ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ขั้นที่ 2 การลงทะเบียน, ที่พัก, การเดินทาง และ สถานที่จัดงาน (Step Two: Registration, Housing, Travel & Host)
การลงทะเบียนออนไลน์ สามารถทำได้โดยตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ลงในแบบฟอร์มอิเลกโทรนิก ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดและจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงงานประชุมเท่านั้น

หากในการประชุมมีงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) และท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) ท่านต้องลงทะเบียนภาคบรรยายด้วย ท่านสามารถเลือก workshop ที่ท่านสนใจใดก็ได้ และสามารถเลือกได้มากกว่า 1 workshop แต่ใน workshop ที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จะใช้เกณฑ์มาก่อนได้ก่อน โดยยึดตามเวลาที่ชำระเงิน การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อชำระเงินแล้ว และไม่สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนคืนได้

การชำระเงินค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดย
1.) การโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “อบรมระยะสั้น ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ” เลขที่บัญชี 045-507314-5
2.) เงินสด ที่สำนักงานธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์
3.) เช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ” *เช็คต่างจังหวัด บวกค่าขึ้นเช็คเพิ่ม 10 บาท*
*กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: https://line.me/R/ti/p/%40ibb2929q
หรือ ที่ e-mail mdcu_pr@yahoo.com หรือ ทางจดหมายมาที่ “ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์) ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330”

หลังจากนั้นให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงิน ท่านจะได้รับการติดต่อกลับพร้อมเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานนำไปยื่นที่หน้างาน หากท่านไม่มีที่พักในกรุงเทพฯ ท่านสามารถติดต่อโรงแรมที่พักในบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดังต่อไปนี้

โรงแรม มณเฑียร ถนนสุรวงศ์ 02-2337060-9
โรงแรมตวันนารามาดา ถนนสุรวงศ์ 02-2360361
โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท 02-2150808
โรงแรมใบหยกสวีท กรุงเทพฯ ประตูน้ำ 02-2557755
โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินีฯ 02-2870111-26
Residence Hotel Silom (ศุภลักษณ์) 02-2679700-3 ต่อ122
โรงแรมฟูราม่าเอ๊กซ์คลูซีฟ สาทร (ชินานาถ) 02-6886888
*ทั้งนี้ การจองโรงแรมและห้องพักเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมเอง

ขั้นที่ 3 ระหว่างการประชุม (Step Three: On Site at CU-MAR)
สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ลงทะเบียนท่านจะได้รับหนังสือประกอบการอบรม ในสถานที่จัดงานมีบริการกาแฟและอาหารว่าง ท่านสามารถเข้าร่วมการตอบคำถามระหว่างงานประชุมได้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับของรางวัลจากทางผู้จัดการประชุม

ขั้นที่ 4 หลังจบการประชุม (Step Four: Post Meeting)
หลังจากจบการประชุม ท่านอาจได้รับการติดต่อทาง email เพื่อประเมินการประชุม และในอนาคตท่านอาจได้รับ email เชิญร่วมงานประชุมในครั้งต่อๆไป

CME (CME Credit - Certificate of Attendance) ท่านที่เข้าร่วมการประชุมและเซ็นชื่ออย่างครบถ้วนจะได้รับ CME สูงสุด ... credits